Συμβουλευτικές

 

Η ΑΕΝΑΟΝ Α.Ε. σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και την συμβουλευτική βοήθεια ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη λύση ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.

Οι υποστηρικτικές και συμβουλευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν την μελέτη σκοπιμότητας αλλά και ρεαλιστική πρόβλεψη της εκτιμώμενης παραγόμενης ισχύος των φωτοβολταϊκών σας πάρκων και βάσει αυτής να υπολογίσουμε τα μελλοντικά εγγυημένα σας κέρδη με τη μέγιστη πιθανή ακρίβεια.

Επιπλέον παρέχεται βοήθειας για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού (ΦΒ γεννήτριες, μετατροπείς), την προσαρμογή του οικονομικού σας σχεδιασμού για την κατοχύρωση της επένδυσης και την εξασφάλιση αξιόπιστης συντήρησης του φωτοβολταϊκού πάρκου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

 

Μελέτη Έργων

Η έμπειρη ομάδα μας παρέχει σε κάθε πιθανό επενδυτή μία ολοκληρωμένη μελέτη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

Η ΑΕΝΑΟΝ Α.Ε. αναλαμβάνει εξολοκλήρου την αδειοδοτική διαδικασία της επένδυσής σας.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Σύνταξη, κατάθεση και παρακολούθηση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) του έργου καθώς και της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)
  • Αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγή (ή εξαίρεσης), Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας
  • Διαδικασία προσφοράς σύνδεσης από την ΔΕΗ
  • Καθοδήγηση και τεχνολογική τεκμηρίωση αιτήσεων για χρηματοδότηση από τράπεζες.
  • Σύνταξη αίτησης και κατάθεση για την πολεοδομικής άδεια του έργου

Εγκατάσταση

Η μακροχρόνια εμπειρία της ΑΕΝΑΟΝ Α.Ε. μεταφέρεται στα έργα που υλοποιεί. Η τυποποίηση των εργασιών εγκατάστασης, η οργάνωση στη μεταφορά και στη συναρμολόγηση και ο συντονισμός των επαφών με τις υπηρεσίες εγγυώνται τη συντομότερη δυνατή σύνδεση καθώς και την άρτια λειτουργία και αξιοπιστία του πάρκου.

Η εξειδίκευση, η εμπειρία, το επίπεδο του προσωπικού και η κορυφαία ποιότητα υλικών είναι τα δυνατά σημεία της εταιρίας μας. Mέσω των δικών μας συνεργείων και πιστοποιημένων συνεργατών, χρησιμοποιώντας (αν ο πελάτης το επιθυμεί) φωτοβολταϊκά πλαίσια και μετατροπείς τάσεως που τοποθετεί στις δικές της επενδύσεις, εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα εγκατάστασης και άριστη λειτουργία και απόδοση του Φ/Β συστήματος.

Η εταιρεία μας κινείται στο χώρο των μεσαίων και μεγάλων ΦΒ πάρκων και αναλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Σχεδιασμό, με βάση διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ενεργειακής απόδοσης
  • Προμήθεια από τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς με στόχο τον καλύτερο συνδυασμό κόστους-απόδοσης
  • Κατασκευή, με προσοχή στη λεπτομέρεια και χωρίς κανένα συμβιβασμό στον παράγοντα ποιότητα
  • Συντήρηση, με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία της μονάδας

Όλα τα έργα της ΑΕΝΑΟΝ είναι ασφαλισμένα μέχρι την τελική τους παράδοση και συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

Συντήρηση

Ένα υψηλών προδιαγραφών σύστημα προϋποθέτει παρακολούθηση απόδοσης και συντήρηση ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία σε βάθος χρόνου.

Η AENAON Α.Ε. αναλαμβάνει την παρακολούθηση απόδοσης κάθε είδους Φ/Β εγκατάστασης καθώς και την ετήσια συντήρησή της, με τακτές επισκέψεις στον τόπο εγκατάστασης. Εγκαθιστώντας σύστημα τηλεχειρισμού και πολυμέτρησης βασισμένο σε τεχνολογίες διαδικτύου, είναι εφικτή από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή η τηλεεπιτήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του ΦΒ πάρκου καθώς και η σε πραγματικό χρόνο καταγραφή, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Χρηματοδοτήσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξεύρεση πιστωτικών προγραμμάτων (δανειοδότηση, Leasing κλπ) με σκοπό την χρηματοδότηση του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου

 

 

 

Guests Online

We have 38 guests and no members online