«...Η διανεμημένη παραγωγή αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα του περιορισμού της ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς που παρατηρείται στις χώρες του ΟΟΣΑ την τελευταία δεκαετία. Επέκταση της διανεμημένης παραγωγής θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών μεταφοράς και διανομής μέχρι και 30% του κόστους πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ για απομακρυσμένες καταναλώσεις το αντίστοιχο ποσοστό μπορεί να φτάσει και το 40%.»
IEA ,
www.iea.org.

«..η χώρα έχει αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας, εισάγοντας κατά το έτος 2005 3.7832GWh ενέργειας από όμορες χώρες...» Πηγή: Ελλάδα, ΔΕΣΜΗΕ «..Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε περικοπές ευρείας κλίμακας στα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που ζήτησαν 10 χώρες-μέλη της ΕΕ για τις βιομηχανίες τους. Για την Ελλάδα, η Κομισιόν όρισε τα όρια εκπομπής ρύπων στα 69,1 εκατ. τόνους για την περίοδο 2008-2012, από τα 75,5 εκατ. τόνους που πρότεινε η χώρα στο εθνικό σχέδιο δράσης.»
REUTERS


 

Guests Online

We have 102 guests and no members online